100%
LESSONS & TOPICS

Modul 3 – Strategien Copy

Modul 3 – Strategien Copy

Strategien

På dette modul er ambitionen at I lægger en plan for, hvordan strategien bliver implementeret i familien (med strategien menes de punkter I har besluttet at arbejde videre med, at have fokus på i hverdagen). Dvs. det I blev enige om, i forrige modul, er vigtigt for jer, at have fokus på og at få implementeret i jeres hverdag. Viser det sig, at I har mange punkter og meget I gerne vil implementere eller ændre I jeres familieliv, så er det vigtigt at tage evt. 1-3 punkter af gange, som I får implementeret, så det ikke bliver for uoverskueligt og I dermed ikke kommer i gang eller får handlet på det I ønsker at have fokus på. I har muligvis fundet mange punkter som er vigtige for jer både individuelt samt familiemæssigt, men I skal I enighed blive enige om, hvilke I går videre med og hvornår evt. de næste punkter skal implementeres.

I skal igen på dette modul lige som på forrige afsætte tid til at svare og reflektere over følgende spørgsmål:

  • Hvad kræver det af jer, at strategien bliver implementeret?
  • Hvad vil det give jer / betyde for jer at den bliver implementeret?
  • Hvor vigtigt på en skala fra 1-10 er det for dig (I skal begge svare på denne)? Begrund jeres svar. ”Det er vigtigt for mig på en 7’er fordi….”. Hvis det er under 5, så tag en snak om, hvorfor du har sagt ja til denne øvelse med din partner.
  • Hvornår går I i gang med det aftalte?
  • Hvornår er I i mål?
  • Hvad forhindrer jer? Og hvad er årsagen til at det er en forhindring?
  • Hvordan kan I skabe rammerne for at forhindringen nedbrydes?
  • Hvor tit skal I følge op på værdier, vision og mission?

Som en sjov afslutningsøvelse, vil jeg anbefale jer, at lave en slags slogan for jeres familie, ud fra det I har besluttet at have fokus på, et slogan som I evt. kan printe ud og hænge op eller som I kan sige højt til hinanden, når I skal minde hinanden på, hvorfor I gør som I gør J

Hjemme hos os er sloganet: ”I vores familie …”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag bl.a. tips og tricks omkring onlinekurser. Lige nu modtager du også gratis e-bogen “Online Kursus Kickstart – En e-bog for onlinekursus skabere”