Handelsbetingelser og vilkår

Handelsbetingelser og vilkår for JustWise.dk

Info:

JustWise
Skolegade 43, 1. sal
6700 Esbjerg
TLF: +4561728627
CVR: 43598236

Priser og betaling

JustWise modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online. Betaling vil først blive trukket på din konto, når det digitale produkt er overført til dit kundesite medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

Undervisere, der indgår aftale med JustWise, skal oprette en PayPal-profil (hvis ikke de har en allerede). JustWise tager 20 % i kommission for hvert solgte onlinekursus, derudover er der ingen bindinger eller andre gebyrer. Når et kursus sælges, angives det automatisk på den enkelte underviserssite, at de har penge til gode.
Udbetalinger håndteres af JustWise, og konti afregnes til udgangen af en måned. Underviseren er selv ansvarlige for at JustWise modtager al information, der er nødvendig for at udbetale penge, og skal levere al dokumentation JustWise har anmodet om.  Modtager JustWise ikke tilstrækkelig dokumentation er platformen ikke forpligtet til at udbetale til instruktøren.
Der gives ikke kompensation for forsinkede udbetalinger.

JustWise benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. JustWises egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Oprettelse af underviser- og kundelogin

Din adgang til, og brug af JustWise forudsætter, at du accepterer og overholder nærværende handelsbetingelser for JustWise. Handelsbetingelserne gælder alle tidligere og nuværende brugere.

Ved oprettelse af underviser- og kundelogin tilmelder du dig platformen JustWise og du giver dermed JustWise tilladelse til at måtte sende dig nyhedsbreve, info om nye tiltag samt andet info som relaterer sig til Platformen JustWise. Dine data bliver behandlet i overensstemmelse med JustWise privatlivspolitik.

Du skal være min. 16 år for at oprette et kundelogin og min. 18 for at oprette et underviserlogin. Fejlinformerer du herom ved oprettelse og JustWise bliver bekendt hermed, kan vi til en enhver tid fjerne dig og dine online kurser fra platformen.

Underviser: Ønsker du at blive underviser og sælge din viden på JustWise, sender du en mail til info@justwise.dk eller oprette dig via hjemmesiden. Når du har oprettet dig som underviser på platformen, vil du kort tid efter modtage info om dit kundelogin via mail og du kan derefter gå i gang med at oprette dit kursus. På dit undervisersite finder du en videoguide samt vejledning om, hvordan du opretter kurset. Som udgangspunkt må du lægge ét gratis kursus op på JustWise. Som underviser har du ophavsretten over dit uploadede materiale. 
Skulle der dog opstår problemer eller spørgsmål til oprettelse og lanceringen af kurset, så ring eller send en mail.
Du kan til en hver tid afmelde dig som underviser, du skal blot sende en mail til info@justwise.dk.

Kunde: Ved køb af onlinekursus skal der oprettes et kundelogin, dit login er privat. Du accepterer ved oprettelse, at dit login ikke må deles eller gives til andre. Du accepterer desuden at du ikke må dele eller videresælge det købte eller gratis materiale til en 3. part og dermed tjene penge på det. Vælger du at misbruge dit login og/eller det købte materiale, kan JustWise til enhver tid fratage dig dit kundelogin og dine dertil tilkøbte onlinekurser. 
Når du har oprettet dig som kunde på platformen, vil du kort tid efter modtage info om dit kundelogin via mail. Når du køber et onlinekursus fra en underviser, vil onlinekurset være tilgængeligt på din kundeloginsite. Onlinekurset og dets indhold vil være tilgængeligt med det samme købet er gennemført. Sker dette ikke eller oplever du uhensigtsmæssigheder i forbindelse med købet, skal du straks sende en mail til info@justwise.dk.

Er du, som kunde, ikke tilfreds med det købte onlinekursus skal du kontakte underviseren som er ansvarlig for onlinekurset.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på digitale produkter købt på JustWise, da platformen sælger digitale produkter i form af onlinekurser og andre former for digitale produkter. Kunden fraskriver sig dermed muligheden for at kunne fortryde købet af det digitale produkt, når købet er gennemført, da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret. Du frasiger dig din ret til fortrydelse ved gennemførsel af købet.
Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside: www.forbrugerombudsmanden.dk

Skulle der opstå uhensigtsmæssigheder i forbindelse med købet eller efter gennemførelse af købet, så skal kunden henvende sig til underviseren, hvis henvendelsen relaterer sig til materialet. Er det derimod teknik eller noget der relaterer sig til JustWise Platformen, så send en mail til info@justwise.dk.

Adgang til onlinekurser og materiale på JustWise
Når du køber et onlinekursus, vil du, som kursist have livslang adgang til kurset med dit unikke brugerlogin. Medmindre andet er oplyst af underviseren, når du køber kurset.
Underviseren kan til hver en tid afregistrere sig som underviser og ved afregistrering frafalder dermed ansvaret for at kurset og dets indhold er opdateret og tidssvarende. Har du lovet dine kursister, at de har livstidsadgang til kurset, er det dit ansvar at sørge for, at de får videoer, slides, PDF’er og andet indhold, som de har købt. Det kan du eksempelvis gøre ved at lægge indholdet i en Dropbox-mappe, sende kuristerne en mail med linket og bede dem hente det inden en bestemt dato. 

Hvad sker der, hvis underviseren fjerner kurset fra JustWise
JustWise ejer ikke ophavsretten til indholdet af kurserne; de respektive underviser ejer disse rettigheder. I sjældne tilfælde kan underviseren fjerne deres kurser fra vores markedsplads, eller JustWise bliver muligvis nødt til at fjerne et kursus fra platformen af politiske eller juridiske årsager. Hvis dette sker for et kursus, du er tilmeldt, bedes du kontakte os, så står vi klar til at hjælpe.
Det kan forekomme, at en underviser beslutter at annullere deres kursus og lukke det for yderligere tilmeldinger. For eksempel kan en underviser fjerne udgivelsen af et ældre kursus, indtil de har haft mulighed for at opdatere kursusindholdet. I situationer, hvor en underviser ophæver deres kursus, forbliver kursusindholdet dog på platformen og er stadig tilgængeligt for kursister, der er tilmeldt kurset.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation. Reklamationsretten frafalder, når det købte onlinekursus ikke længere sælges eller hvis instruktøren ikke længere er aktiv på platformen.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til JustWise i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Ved reklamation kontaktes virksomheden:

JustWise
Skolegade 43, 1. sal
6700 Esbjerg
TLF: +4561728627
Email: info@justwise.dk
Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Ansvar og betingelser
Underviser:
Som underviser har du ansvar for at dine informationer vedr. kontaktoplysninger samt bankkonto, du opgiver i forbindelse med oprettelse, er korrekte. Desuden er det dit ansvar at dine onlinekurser er kvalitetssikret og gennemtjekket inden lancering, det er dit ansvar at indholdet er opdateret og tilgængeligt for kunderne samt ikke er omfattet regler om ophavsret. Som underviser deler du dine kontaktoplysninger med kunden og dermed står du for kundeservice til kunden. Det er underviserens ansvar at indholdet er tilgængeligt og opdateret, så længe du er interesseret i at sælge. JustWise fraskriver sig et hvert ansvar for onlinekurserne. Underviseren er ansvarlig for beskyttelse af kundedata som de modtager via JustWise.

JustWise har retten til at fjerne og uden varsel at slette et onlinekursus, en underviser samt kunde fra platformen, hvis nærværende handelsbetingelser og nedenstående grunde til suspendering og udelukkelse ikke overholdes. Vedkommende vil blive orienteret herom via e-mail.

Grunde til suspendering og udelukkelse fra platformen kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • Racistiske, hadefulde, sexistiske, nedladende eller anden stødende indhold. Hvorvidt indhold er racistisk, hadefuldt, sexistisk, nedladende eller på anden vis stødende er alene vurderet af JustWise.
 • Deling af falsk information eller nogen form for propaganda
 • Alle former for kopi eller tyveri af andres materiale uden forudgående accept fra ophavspersonen
 • Alle former for snyd eller anden former for bedrag via salg af online kursus

Bliver du opmærksom på noget, der ikke er passende eller som overtræder ovenstående så send en mail hurtigst muligt til: info@justwise.dk. Vi bestræber os på at svare indenfor 24 timer.

Som underviser er du ansvarlig for at indberette din indtægt fra JustWise til SKAT – JustWise kan ikke holdes ansvarlig for manglende indberetning, indbetaling eller anden udestående hos SKAT.

Ændringer af betingelserne
JustWise forbeholder sig ret til at kunne ændre handelsbetingelserne samt andre gældende betingelser uden yderligere information. Ændringer der vil have afgørende betydning for instruktørernes betingelser vil blive informeret om med en måneds varsel.
De gældende betingelser vil være tilgængelige på JustWise og ved mulige ændringer, vil disse blive tilsendt underviserne pr. e-mail samt blive opdateret på platformen. Underviserne opfordres til at orientere sig om ændringer af betingelserne.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med JustWise, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos JustWise og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

JustWise og evt. ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i JustWise er: Anne Ditte Raunstrup. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos JustWise har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@justwise.dk.

Tredjeparter

På JustWise kan der være links, anbefalinger og andre elementer, der er skabt af underviserne eller JustWise. Disse kan linke til tredjepartshjemmesider. JustWise kan ikke holdes ansvarlig for indhold du måtte møde på andre sider, eller for tab foranlediget på eller ved brugen af tredjepartssider.

Enhver tredjepart anvendt af JustWise har sine egne vilkår. Det er til enhver tid underviserens samt kundens ansvar at gennemlæse og foretage et valg af, om accept. Kan tredjepartsleverandører, der er nødvendige for at kunne anvende JustWise, ikke accepteres, er det ikke muligt at benytte platformen.

Tredjeparter på JustWise inkluderer:

 • Simply.com
 • WordPress
 • LearnDash
 • QuickPay
 • Paypal
 • Cookieinformation.com
 • Google Ads
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIN

Databehandling og teknologi
Skulle der forekomme tekniske nedbrud holdes JustWise ikke ansvarlig og vil ikke kompensere for mulige tab i relation til evt. nedbrud. JustWise holdes ikke ansvarlig for evt. nedetid som kan skyldes internetudbydere eller andet.
JustWise vil bestræbe sig på at være tilgængelig alle ugens dage og med en svarfrist inden for 24 timer. Skulle der forekomme nedbrud eller utilgængelighed udover det anførte, så bliver det ikke betragtet som en overtrædelse af nærværende betingelser. Er JustWise utilgængelig i længere tid vil undervisere bliver informeret herom via e-mail.

JustWise ophavsret

JustWise må anvende dele af underviserens oprettede onlinekurser og materialer til markedsføring for at øge synligheden af platformen. Ved accept af nærværende betingelser accepterer underviseren, at JustWise må anvende diverse materiale, der er uploadet til diverse markedsføringstiltag uden skriftlig aftale med underviseren.

Logo og andre elementer på JustWise, der ikke er uploadet af instruktører, tilhører JustWise og må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse af JustWise.

Cookies

På https://justwise.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://justwise.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere JustWises hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:

https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos JustWise kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@justwise.dk